Bene.cz Edovacesta.cz Edovastopa.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz Sam.cz
NEXT Twenties - Vize pro dvacátá léta pro generaci dvacetiletých - Next 20s
EDOVA
  cesta
Ing. Eduard Smutný zemřel v roce 1993. Jeho poslání má ale dnes šanci na oživení.
Naším nosným projektem je Vize NEXT Twenties - Next 20s. Je to Vize pro dvacátá léta a mladé lidí kolem 20 let plus mínus libovolně.
NEXT Twenties.cz
 

Přidáme nápad

Myslíme si že tento projekt je pro naší ekonomiku zásadní a je velkou výzvou. Je alternativou ke škrtům v rozpočtu a stojí na zlepšení příjmové stránky rozpočtu cestou zvyšování konkurenceschopnosti. Uvedené materiály můžete brát jako informaci, že někdo ještě nad stavem konkurenceschopnosti naší ekonomiky přemýšlí a nebo také výzvu k diskuzi. Uvítáme, především pomoc, čím bude rychlejší, tím může být menší, nabídku na partnerství, spolupráci, diskuzi. V roce 2015 bude výpočetní výkon procesoru pro mobilní zařízení 100 násobný než dnes, přesnost systému Galileo, který by měl nahradit současný systém GPS bude řádově pod 1 m až k 1 dcm. Kdo připraví pro tyto nové trendy aplikace ? Projekt je spojen s novým pohledem na vzdělávací systém nadané mládeže od 12 do 25 let a je tedy odpovědí na právě položenou otázku.

Uvítáme jakoukoliv připomínku, novou myšlenku, nápad, vizi, rozšíření či vylepšení záměrů, prostě vše co pomůže našemu projektu. Můžete nás teké upozornit na naše chyby, špatné nasměrovaní cílů nebo slepé a neefektivní cesty v našem projektu. Hlídejte nás pozorně, nemusíme vidět vlastní chyby.

 
 

 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.
 
.: R e k l a m a :.

 
 

 

 

AMAVET z.s. centrum@amavetsumperk.cz