Bene.cz Edovacesta.cz Edovastopa.cz SPDev.cz NEXTtwenties.cz Sam.cz
NEXT Twenties - Vize pro dvacátá léta pro generaci dvacetiletých - Next 20s
EDOVA
  cesta
Ing. Eduard Smutný zemřel v roce 1993. Jeho poslání má ale dnes šanci na oživení.
Naším nosným projektem je Vize NEXT Twenties - Next 20s. Je to Vize pro dvacátá léta a mladé lidí kolem 20 let plus mínus libovolně.
NEXT Twenties.cz
 

Fandíme

Myslíme si že tento projekt je pro naší ekonomiku zásadní a je velkou výzvou. Je alternativou ke škrtům v rozpočtu a stojí na zlepšení příjmové stránky rozpočtu cestou zvyšování konkurenceschopnosti. Uvedené materiály můžete brát jako informaci, že někdo ještě nad stavem konkurenceschopnosti naší ekonomiky přemýšlí a nebo také výzvu k diskuzi. Uvítáme, především pomoc, čím bude rychlejší, tím může být menší, nabídku na partnerství, spolupráci, diskuzi. V roce 2015 bude výpočetní výkon procesoru pro mobilní zařízení 100 násobný než dnes, přesnost systému Galileo, který by měl nahradit současný systém GPS bude řádově pod 1 m až k 1 dcm. Kdo připraví pro tyto nové trendy aplikace ? Projekt je spojen s novým pohledem na vzdělávací systém nadané mládeže od 12 do 25 let a je tedy odpovědí na právě položenou otázku.

Podpořte nás ve svém okolí, řekněte to svým přátelům, sdílejte myšlenky projektu na sociálních sítích. Zamyslete se proč je náš projekt či jeho některá dílčí aktivita, přinosný a inovativní. Vysledujte jak může jeho realizace pomoci vám a vašim dětem, vaší obci, firmě v ktéré pracujete nebo celé společnosti.

 
 

 
.:  Daruj přes PyPal  :.
;
.:  N o v i n k y  :.
 
.: R e k l a m a :.

 
 

 

 

AMAVET z.s. centrum@amavetsumperk.cz